Polityka prywatności
“DOGMAR – Szkolenie psów” Dorota Patrzałek

§ 1
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest “DOGMAR – Szkolenie psów” Dorota Patrzałek z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowska 91/7, NIP: 6252392942, REGON: 366230802, tel. +48 516048119, e-mail: dorota.patrzalek87@gmail.com (dalej DOGMAR).

§ 2
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do nas: dorota.patrzalek87@gmail.com

lub na adres:

“DOGMAR – Szkolenie psów” Dorota Patrzałek

42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 91/7

Zadzwoń do nas: +48 516048119

W DOGMAR szanujemy Twoje prawo do prywatności. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Ciebie zgód i zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( z późn. zm.), a także ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.

§ 3
Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie: podczas wizyty na naszej stronie internetowej lub przy wyrażeniu zgody na newsletter lub otrzymywanie informacji handlowej, w chwili kontaktu telefonicznego lub poprzez wiadomość do nas.

§ 4
Jakie dane gromadzimy?

DOGMAR gromadzi dane osobowe Klientów za pomocą strony internetowej oraz innych form komunikacji. Pobierane są ewentualnie następujące dane (podawane dobrowolnie):

imię i nazwisko
telefon kontaktowy
adres poczty elektronicznej

Powyższe dane są niezbędne do nawiązania kontaktu.
Automatycznie mogą być pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny (to jest zależne od ustalonych preferencji wyświetlania oraz indywidualnych ustawień przeglądarki). Google Inc. operuje wyłącznie adresem ip Użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.
Strona DOGMAR nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies i innych technologii, które służą między innymi usprawnieniu korzystania z witryny poprzez na przykład przechowywanie loginu i hasła, do celów analitycznych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika. Więcej o plikach cookies i innych technologiach możesz przeczytać tutaj: https://www.dogmar.pl/cookie-policy-eu/

§ 5
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i doskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług DOGMAR. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o Odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez Internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług DOGMAR. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

§ 6
Jaki jest nasz cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Cele przetwarzania danych – krótkie podsumowanie:

świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną
marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
dopasowanie treści stron internetowych do Państwa preferencji i zainteresowań
wykrywanie botów i nadużyć w usługach
pomiary statystyczne i doskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych – krótkie podsumowanie:

świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usługi
marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
pozostałe cele – uzasadniony interes Administratora Danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług, nawiązania kontaktu, współpracy, bieżącej komunikacji, a także:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo (np. przez komunikator internetowy)
kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z Państwa zapytaniami,
organizacji akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział,
zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie
i w celach analitycznych,
ponadto, Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych
i udoskonalenia usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, mamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Państwa ofert handlowych za pomocą drogi mailowej lub sms.

W odniesieniu do świadczenia usług przez DOGMAR Państwa dane będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet  i udoskonalenia usług Administratora, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

§ 7
Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu).

 § 8
UPRAWNIENIA OSÓB,
KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać m.in., gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu).

 § 9
LISTA ZAUFANYCH PODMIOTÓW

Podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora Danych to:

  1. Operator serwera WEBD.pl https://www.webd.pl/ w celu świadczenia usługi hostingu na rzecz Administratora Danych
  2. GOOGLE Inc. https://www.google.com/about/ w celu świadczenia usług marketingowych, w tym profilowania oraz celach analitycznych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane mogą być również przekazywane Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Za wyjątkiem ww. sytuacji Administrator nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Kontrahentów i Osób korzystającym ze strony, bez Ich zgody.

 § 10
PRZEKAZYWANIE DANYCH
POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w informacjach dotyczących polityki prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów.

 § 11
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres współpracy, a także po jej zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa obligują nas do tego, bądź jest to uregulowane w szczegółach naszej współpracy, znajdujących się w zawartych z Państwem umowach o współpracy.
  2. Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania Państwa zgód, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  3. W zakresie dopasowanie treści strony internetowej dogmar.pl do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z usług DOGMAR.
  4. Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego Podmiotu.

 § 12
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE
(w tym poprzez profilowanie)

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.Zbieramy informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowany został kontakt w celu nabycia usług, liczba i częstotliwość zrealizowanych kontaktów w celu nabycia usług. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny może przesłać automatycznie informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.

 § 13
Jak można zarządzać plikami cookies?

  1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.